TARAFLAR
İş bu sözleşme Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Golfin Travel ünvanlı Golfin Organizasyon Turizm Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. (Kısaca Acenta olarak anılacaktır.) ile, sözleşme altında unvan, ad, soyad ve imzası olan kişi ve temsil ettiği kişiler (kısaca müşteri olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. Sözleşmede Golfin Organizasyon Turizm Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. ile tur / hizmetten faydalanacak Müşteri (ler) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

KONU
Müşteri,  Golfin Travel’den satın almış olduğu paket tur veya günübirlik gezi turları satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ÜCRETİN ÖDENMESİ
Golfin Travel Müşteri ile kredili çalışma ya da hizmet öncesi ödeme talep etme konusunda özgürdür. Eğer Müşteri kredili hizmet alımı yapıyorsa Golfin Travel faturayı kestikten sonra fatura kesim tarihinden en geç 15 gün sonra ödemeyi yapmayı peşinen kabul etmiş sayılır.

TUR İÇERİĞİ
Günübirlik gezi turu veya paket tur ile ilgili tanıtım broşürlerinde, tanıtımlarında ve ya mail ile yazışma içeriklerinde ücrete dâhil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Özellikle, satın alınan hizmete; Aksi belirtilmediği sürece Müşterinin Paket Tur veya günübirlik gezi turu kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek, içecek, kişisel harcamaları, ulaşım, program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelleri alınan tur bedeline dâhil değildir. Vize ve pasaport işlemleri ve hizmet bedellerinin, müze-ören yeri giriş ücretlerinin tanıtım, duyuru ve broşürlerde Golfin Travel’e ait olduğu özelikle bildirilmemiş ise tur bedeline dâhil değildir.

Golfin Travel günübirlik gezi turu veya paket tur programı ve içeriğini belirtilen standartlara bağlı kalmak kaydı ve önceden Müşteriye bildirmek koşulu ile değiştirebilir.

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri Acenta tarafından bildirilen geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden, ulaşım aracının hareket saatinin gecikmesi sebebi ile tur programında meydana gelebilecek aksaklık, gecikme ve sarkmalardan Golfin Travel hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sebeple yaşanabilecek her türlü zarar için Müşteri, taşıyıcı kuruma başvuracaktır.

İPTAL-VAZGEÇME VE TURDA DEĞİŞİKLİK
Golfin Travel tarafından duyurularak çıkışı planlanan paket tur veya günübirlik gezi turu ancak yeterli katılımcının sağlanması halinde yapılabilecektir Golfin Travel, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, günübirlik gezi turu veya paket turun başlamasına engel teşkil eden; katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmaması, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı veya Tüketiciden kaynaklanmayan herhangi bir sebepten dolayı günübirlik gezi turunu veya paket turu iptal veya tehir edebilir. Bu durumda, Golfin Travel sözleşmenin iptali, veya hiç, veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Ancak ödeme alınmışsa almış olduğu bedeli en geç 10 gün içerisinde kesintisiz olarak iade eder.

Müşteri, fesih/iptal talebini Golfin Travel’e  günübirlik turlar için 24 saat, konaklamalı paket turlar için 7 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla hizmeti tek taraflı olarak iptal edebilir.

Paket turun (konaklamalı gezi) başlamasından en az 7 gün öncesinde yapılan fesih bildirimlerinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, zorunlu seyahat sağlık sigortası, vize bedelleri, paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler (ulaşım, konaklama bedelleri gibi) hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Uçak, tren, gemi ve kara taşıtı ile yapılan gezilerde biletler grup bileti olarak alındığından ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır.

Paket turun veya günübirlik gezi turunun başlamasına 24 saatten daha az süre kala yapılan fesih bildirimlerinde tur bedelinin tamamını cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri fesih/iptal hükmündedir

Müşteri, paket tur veya günübirlik gezi tur bedelinin ödenmiş olması ve hareket tarihinden en az 1 gün önce yazılı olarak Golfin Travel’e bildirim koşulu ile paket tur veya günübirlik gezi turuna katılım hakkını üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya günübirlik gezi turunu devreden kişi ile devralan kişi, söz konusu devirden dolayı doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

Müşteri günübirlik grup gezi turunun başlangıcını kaçırması durumunda herhangi bir bedel iadesi yapılmaz ve tamamına No Show uygulanır. Mail yolu ile verilen alınış saatlerinin esas alınması ve misafire iletilmesinden Müşteri sorumludur.

Golfin Travel’in TC vatandaşlarının paket tur (ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşme) satın alan müşterileri 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş GULF SİGORTA A.Ş.’nin PAKET TUR SEYAHAT SİGORTA POLİÇESİ teminatı altındadır. İşbu seyahat sigortası, paket tur bedeli ile sınırlı olmak üzere ;poliçede belirtilen şartlarda ‘taahhüdün yerine getirilmemesi hizmetin taahhüt edilen şekilde verilmemesi ‘ve ‘geri dönüş teminatı’ nı kapsamaktadır. Sigorta kapsam ve şartları poliçede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Golfin Travel’in teminatların içeriği ,kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

ŞİKAYETLERİN BİLDİRİLMESİ
Müşteri hizmet esnasında oluşabilecek şikayet ve ya memnuniyetsizliğini rehbere veya Acenta’ya anında bildirmekle yükümlüdür. Golfin Travel oluşan haklı şikayetleri anlık olarak yerinde çözmekle yükümlüdür. Çözüm Müşteri tarafından kabul görmemesi halinde ve şikayetin devam etmesi durumunda Müşteri ve ya Acenta için üst şikayet kanalları açıktır.

GENEL HÜKÜMLER
1 – Tüketici, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla ve yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde Golfin Travel’in sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle iade hakkının bulunmadığını, ulaşım, konaklama ve tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Golfin Travel veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan Golfin Travel sorumlu tutulmaz.

2 – Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan Golfin Travel’in vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından Golfin Travel’in hiçbir sorumluluğu yoktur, bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

3 – Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketiciler, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketicilerin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar .

4 – Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkilidir.

Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin doğruluğundan sorumludur. Taraflar arasında tanzim edilmiş BULUNAN İŞBU PAKET TUR VE GÜNÜBİRLİK GEZİ TURU SÖZLEŞMESİ OKUNMUŞ, MÜZAKERE VE KONTROL İLE BİRLİKTE İMZA ALTINA ALINARAK KABUL EDİLMİŞTİR.

HAVALİMANI TRANSFER HİZMET ŞARTLARI
– Transfer rezervasyonları en geç 24 saat önce e-posta ile bildirilmesi ve kesinleşmesi için Golfin Travel’den konfirme talep edilmesi gerekmektedir.

– Otel-Havalimanı yönündeki alınış saati değişiklikleri en geç 24 saat önce bildirlimesi gerekmektedir. 24 saatten kısa sürede gelen değişiklik talepleri operasyonel açıdan red edilebilir.

– Otel alınışlarında araç kararlaştırılan zamanı en fazla 15 dakika geçer.

– Havalimanı alınışlarında araç iç hatlar uçuşlarında uçak iniş saatinden sonra en fazla  60 dakika, dış hat uçuşlarında en fazla 90 dakika bekler.

– Talep etmeniz durumunda transferinize 2-6 saat arası sürücü bilgileri gönderilecektir.

– Alkol veya yasa dışı uyuşturucu etkisi altında olduğu düşünülen ve/veya davranışının sürücüye, araca veya diğer yolculara tehdit oluşturduğu düşünülen herhangi bir kişiyi taşımayı reddetme hakkımızı saklı tutmaktayız.

– Firmamız Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve TURSAB’ın uygulamış olduğu kural ve kanunlara uygun hareket etmektedir.

– Bütün misafirlerimiz için koltuk sigortası mevcuttur.

– Tavsiye edilen maksimum kapasiteler- Standart 5, VIP Vito 5, Minibus 15, Midibus 23, Otobüs 40 kişidir.

– Golfin Travel 6 kişiye kadar olan STANDART transferler için operasyonel olarak minibüs tipi araç kullanabilir.

– Golfin Travel belirtilmiş olan liste fiyatların da 7 günce haber vermek şartı ile akaryakıt, vergiiler ve harçlara gelebilecek fiyat artışlarına bağlı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.